Ep coc be tong thai nguyen | Ép Cọc Bê Tông Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên trứơc 1975 ?

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Ngôi làng ở Cam Giá, Thái  Nguyên.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Người dân một ngôi làng ở Đồng Hỉ, Thái Nguyên.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Gặp khách nước ngoài.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Những đứa trẻ xếp hàng chụp ảnh.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Một ngôi nhà ở Cam Giá.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Nhà máy cán thép Gia Sàng vào năm 1974.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Người dân tộc thiểu số ở Thái  Nguyên.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Người dân tộc thiểu số ở Thái  Nguyên.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Trẻ em ở Phú Xá, Thái Nguyên.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Trên đường làng.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Một ngôi trường làng ở Gia Sàng.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Các em bé kéo xe chở củi về nhà.

Miền Bắc Việt Nam, kiến trúc sư người Đức, trước năm 1975, giải phóng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

Đoàn xe trâu chở củi.

Đường ” nước mắm xì dầu”

Bình luận bài viết