Ep coc be tong thai nguyen | Ép Cọc Bê Tông Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên: Dự án Núi Pháo tiếp tục bị người dân phản đối

Theo báo “xây dựng ”  đưa tin: Dự án Núi Pháo (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tiếp tục bị người dân phản đối.

Những ngày đầu tháng 9/2015, tại Nhà máy Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân địa phương tiếp tục lập lán trại, căng khẩu hiệu:  “Ô nhiễm không khí, nguồn nước- yêu cầu Núi Pháo di dời dân”

* Nguyên nhân bị người dân phản đối: do gây ô nhiễm môi trường .

nui phao 2 nui phao 1

 

Nguyên nhân bị người dân phản đối: do gây ô nhiễm môi trường  và thực tế cho thấy vẫn còn có nhà dân ngay dưới dây chuyền sàng tuyển của nhà máy Núi Pháo

nui phao 3

Bình luận bài viết