Ep coc be tong thai nguyen | Ép Cọc Bê Tông Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên GPMB năm 2016

Ngày 26-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã và một số sở, ngành liên quan.
vb                                        Ảnh: Đường Việt Bắc
Năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện bồi thường GPMB được 150 công trình, dự án (trong đó có 86 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 64 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách); tổng diện tích đã thu hồi 527,5ha; số hộ bị thu hồi, ảnh hưởng là 7.374 hộ; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là 1.824,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 1.550 tỷ đồng, đạt 80% tổng số tiền được phê duyệt; diện tích mặt bằng bàn giao cho Nhà nước và chủ đầu tư là 505ha, đạt 90% diện tích đã thu hồi. Trong tổng số 150 dự án đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh thì có 90 dự án triển khai không có vướng mắc, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành dứt điểm, còn lại 60 dự án hiện đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi thu hồi đất còn bất cập; ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa nghiêm; thiếu kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB; công tác phối hợp giữa các cấp, các nghành, chủ đầu tư chưa chặt chẽ… 

Năm 2016, dự kiến trên địa bàn toàn tỉnh sẽ thực hiện bồi thường, GPMB 133 công trình, dự án. Trong đó, 100 dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang, 33 dự án triển khai mới. Tổng diện tích thu hồi, bồi thường khoảng 510ha với giá trị bồi thường, hỗ trợ khoảng 2.050 tỷ đồng. Số hộ dân dự kiến phải bố trí tái định cư khoảng 1.000 hộ…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và kiến nghị của các sở, ngành và địa phương; đồng thời, đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo Công tác GPMB tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về GPMB đến mọi tầng lớp nhân dân; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị và đơn thư khiếu nại của nhân dân liên quan đến bồi thường GPMB; kiên quyết không chấp thuận các dự án khi chủ đầu tư chưa đưa ra phương án tái định cư đối với các hộ dân phải di chuyển chỗ ở…

Bình luận bài viết