Ep coc be tong thai nguyen | Ép Cọc Bê Tông Tại Thái Nguyên

Giải quyết khiếu nại của 20 hộ dân tại Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiếnchỉ đạo về việc giải quyết khiếu nại của 20 hộ dân xóm Chiến Thắng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

ng.x.phuc

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khiếu nại, kiến nghị của 20 hộ dân đối với việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời xem xét, có biện pháp hỗ trợ về đời sống, việc làm cho những hộ gia đình bị thu hồi đất, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, không để công dân tập trung khiếu nại đến các cơ quan Trung ương, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2015.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc, đối thoại và trao đổi ý kiến với công dân xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, có liên quan đến vụ việc khiếu kiện kéo dài từ năm 2002 đến nay.

Đây là những công dân nhiều lần đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trình bày khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ dân tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ để giao cho Xí nghiệp than Núi Hồng thuê thực hiện dự án khai thác than và sản xuất vật liệu xây dựng; không có phương án bồi thường trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998.

Dự án khai thác than tại khu 6 thấu kính II – mỏ than Núi Hồng thực hiện từ năm 2002 – 2007. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 200 hộ (trong đó có 196 hộ có đất). Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, mỏ than hiện đã đi vào hoạt động, trung bình mỗi năm nộp từ 70 – 80 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Quá trình giải quyết vụ việc, UBND tỉnh Thái Nguyên và Thanh tra Chính phủ đã kết luận, trong quá trình bồi thường, có sai sót về thủ tục, cụ thể là không lập phương án đền bù trình Hội đồng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt mà chỉ lập dự toán đền bù trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ là không phù hợp quy định của Chính phủ, cần kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi không bị ảnh hưởng và việc giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Thái Nguyên là phù hợp quy định của pháp luật.

Phan Hiển

Bình luận bài viết