Ep coc be tong thai nguyen | Ép Cọc Bê Tông Tại Thái Nguyên

Tag Archives: thai nguyen muon ep coc

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

Tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2035, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) tư vấn. Phạm vi quy hoạch vùng tỉnh Thái Nguyên được xác định trên cơ sở diện tích toàn tỉnh hiện hữu là 3.533,1891km2 với tổng dân số năm 2013 là 1.155.991 người. Trên cơ sở tính chất của vùng lập quy hoạch là tỉnh công nghiệp phát triển, ...

Xem chi tiết »