Ep coc be tong thai nguyen | Ép Cọc Bê Tông Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên: “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Thái Nguyên: Doanh nghiệp thiệt hại hàng chục tỷ đồng vì “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”!

(Xây dựng) – Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn Hồng Hưng tại tổ 23, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tháng 6/2012, nhưng đến nay chủ đầu tư là Công ty TNHH Hồng Hưng “bỗng dưng” bị thu hồi lại Dự án này.


Tại Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 12/3/2013 có nêu rõ: UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện đầu tư xây dựng Dự án trên cơ sở theo đồ án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt và các quy định hiện hành. Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện Dự án theo quy định.

Báo Điện tử Xây dựng nhận được đơn kiến nghị của ông Hồng Sỹ Hưng, thường trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, là Giám đốc Công ty TNHH Hồng Hưng (Công ty Hồng Hưng), có trụ sở tại tổ 23, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, phản ánh:

Công ty TNHH Hồng Hưng được thành lập và hoạt động từ năm 1993, có giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4600 133 658. Là Doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, trải qua 22 năm hoạt động và phát triển, Công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm người lao động, luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, địa phương; nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra đã ủng hộ, làm từ thiện hàng tỷ đồng như: toàn bộ công trình trường mầm non xã Pa Tần tỉnh Lai Châu (năm 2003), làm 10 căn nhà tình nghĩa Thanh niên xung phong cho tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình (năm 2013), làm nhà văn hóa thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, sân trường mầm non, tiểu học cho xã Đức Vân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; làm 1km đường nông thôn mới cho xã La Hiên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (năm 2014) và đóng góp, xây dựng nhiều công trình văn hóa, tâm linh lễ hội khác của tỉnh… Đến nay các công trình đều được sử dụng hiệu quả, tốt, được nhân dân ủng hộ. Công ty sản xuất kinh doanh ổn định.

Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung, của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và để xây dựng kế hoạch phát triển của công ty, trong thời gian qua Công ty Hồng Hưng đã tham khảo một số văn bản luật, quy định liên quan đến công tác đầu tư, cụ thể như sau:

Căn cứ luật đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ luật đầu tư số 67/2013/QH13 ngày 26/11/2014 của Quộc hội; Căn cứ luật doanh nghiệp Số: 60/2005/QH11 của Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại thành phố Thái Nguyên; Ban lãnh đạo Công ty Hồng Hưng tự xét thấy đủ điều kiện, năng lực phù hợp, đã Quyết định lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại tỉnh Thái Nguyên.

Công ty đã được Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 17 121 000 036 ngày 04/6/2012 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng (Dự án Hồng Hưng), vị trí thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt, được cấp chứng chỉ quy hoạch số 09/CCQH ngày 28/3/2013, được UBND tỉnh ra Quyết định giao đất số 1699/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 với diện tích là 1.228m2, ngày 03 tháng 06 năm 2014 Sở tài chính có Quyết định số 150/QĐ-STC quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất của Công ty TNHH Hồng Hưng.

Công ty Hồng Hưng đã hoàn tất các thủ tục hành chính, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, đã thanh toán, bồi thường đầy đủ tiền giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất năm 2013, 2014, 2015, thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng: Hợp đồng với các đơn vị thiết kế, thi công cung cấp vật tư, lựa chọn nhà thầu… và đã làm lễ khởi công xây dựng.

Công việc đang triển khai thuận lợi đúng tiến độ, thì đột nhiên phải dừng lại vì cửa hàng bán xe máy HONDA trên diện tích 240m2 đất nằm trong đất dự án không chịu di dời, trả lại mặt bằng sạch cho Công ty (mặc dù đơn vị sử dụng đất là Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi đã trả lại cho Nhà nước, đã nhận đầy đủ tiền đền bù GPMB của Công ty TNHH Hồng Hưng theo quyết định phê duyệt của UBND TP Thái Nguyên và bàn giao mặt bằng, mốc giới cụ thể).


Văn bản của Sở Xây dựng Thái Nguyên nêu rõ cơ sở để Công ty Hồng Hưng thực hiện dự án

Quyết định khó hiểu của chính quyền

Ngày 19/2/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 282/UBND-TH về giải phóng mặt bằng cửa hàng xe máy HONDA, bàn giao để thực hiện dự án. Chưa kịp thực hiện văn bản 282/UBND-TH, thì ngày 10/3/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên lại có văn bản số 451/UBND-TH về việc dừng thực hiện văn bản số 282/UBND-TH để chờ ý kiến của thường trực Tỉnh ủy theo thông báo số 984-TB/TU với nội dung giữ nguyên hiện trạng diện tích đất dự án vì lý do an ninh chính trị như đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo (Công ty không được biết thông báo này).

Tuy vậy, Công ty đã nghiêm túc thực hiện dừng dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hàng quý Công ty đã có báo cáo và đề nghị tạo điều kiện cho phép Công ty được tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ nhưng không nhận được văn bản chỉ đạo, trả lời. Trong thời gian này Công ty đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều về uy tín, kinh tế, áp lực từ các đối tác như: bị rút vốn đầu tư và bồi thường thiệt hại vì vi phạm thời gian, tiến độ triển khai trong hợp đồng.

Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2390/UBND-NC về việc thực hiện thông báo số 984-TB/TU gửi Tỉnh ủy Thái Nguyên. Khẳng định trình tự thủ tục đối với dự án Hồng Hưng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ để dự án Hồng Hưng được tiếp tục thực hiện nữa hay không?. Nhưng UBND tỉnh không nhận được kết luận của Tỉnh ủy về việc trên cũng như chưa nhận được báo cáo làm rõ, xác minh của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Từ thời gian đó đến nay đã hơn 01 năm (18 tháng), dự án vẫn phải dừng, các kế hoạch thi công, cũng như dự toán, chi phí vật liệu xây dựng đều phải hủy bỏ vì không phù hợp thời điểm. Phải bồi thường cho các hợp đồng hợp đồng hợp tác, các nhà thầu… Ban quản lý dự án, công nhân không có việc làm, Công ty thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó đại lý xe máy HONDA đã hết thời hạn hợp đồng, Sở tài nguyên và MT tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo số 82/BC-STNMT ngày 26/6/2015 gửi UBND tỉnh, khẳng định “cửa hàng bán xe máy xin nộp tiền sử dụng để thuê đất là không có cơ sở”. Hiện tại cửa hàng xe máy HONDA vẫn ngang nhiên kinh doanh khi đã hết hợp đồng thuê đất, thậm chí còn cơi nới, nâng cấp cửa hàng mà các cơ quan chức năng vẫn phải làm ngơ.

Ngày 28/8/2015, Tỉnh ủy ra thông báo số 1964-TB/TU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về dự án đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn Hồng Hưng phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên với nội dung:

“Giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng và các văn bản liên quan, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định rõ các chi phí hợp pháp của Công ty Hồng Hưng với dự án, cho Công ty thoái với do không thực hiện dự án và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2015”.

“Đối với các doanh nghiệp hiện có cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực nói trên thuộc tổ 23 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên giao cho Sở tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xem xét cụ thể và báo cáo giải quyết theo hướng:

Đối với Doanh nghiệp còn thời hạn hợp đồng thuê đất được tiếp tục thực hiện cho đến hết hợp đồng.

Đối với Doanh nghiệp đã hết thời hạn hợp đồng thuê đất nếu có nguyện vọng, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục cho thuê theo quy định để ổn định tình hình”.

Nhận được thông báo này, toàn thể Công ty Hồng Hưng đều hết sức kinh hoàng, thất vọng, chán nản, cảm thấy mất lòng tin vào công lý, chính nghĩa, chính sách pháp luật. Vậy là bao nhiêu công sức, tâm huyết, quyết tâm của toàn thể Công ty cũng như hàng chục tỷ đồng đã đầu tư vào dự án là vô nghĩa, Công ty có thể phá sản mà không biết rõ nguyên nhân. Nhưng với ban lãnh đạo Công ty, các luật sư và các đối tác liên doanh, các nhà thầu… vẫn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, sự công minh của pháp luật. Việc thu hồi dự án theo thông báo của Thường trực Tỉnh ủy là chưa thỏa đáng vì Công ty chưa được biết rõ dự án đã vi phạm an ninh chính trị như thế nào? (Vì lý do này mà từ ngày 10/3/2014 thì dừng dự án, sau 18 tháng, ngày 25/8/2015 thì thông báo thu hồi giấp phép đầu tư)?

Công ty TNHH Hồng Hưng khiếu nại 7 nội dung

Dự án Hồng Hưng đã vi phạm an ninh chính trị vậy lý do an ninh chính trị này là gì? Tại sao Tỉnh ủy Thái Nguyên thông báo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư mà không cho Công ty Hồng Hưng biết lý do cụ thể? Vấn đề này pháp luật Việt Nam có quy định không?

Căn cứ luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014; tại điều 47: tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư; điều 48: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thì việc chấm dứt hoạt động của dự án Hồng Hưng vì an ninh chính trị có đúng luật hay không ?

Dự án Hồng Hưng đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt được các Sở ban, ngành, địa phương xem xét kỹ lưỡng, đều ủng hộ, dự án đã khởi công, được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định bằng văn bản và trên báo Thanh tra, số 15 ngày 08/04/2014. khẳng định trình tự thủ tục đối với Dự án Hồng Hưng được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Tại sao lại bị thu hồi ?

Trong nội dung điều 1 của thông báo có ghi: “Cho công ty thoái vốn do không thực hiện dự án”. Thực tế, Công ty đã chấp hành nghiêm văn bản số 451/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 10/3/2014 về việc dừng giải phòng mặt bằng dự án chứ không phải Công ty chậm triển khai dự án, lỗi có phải do Công ty hay không ?

Công ty đã hoạt động ổn định trong 22 năm qua, ngoài dự án Hồng Hưng còn có các dự án, cơ sở đang sản xuất kinh doanh tại địa điểm khác hiện đang đang hoạt động bình thường theo quy định, có bị ảnh hưởng đến an ninh chính trị hay không? Có bị thu hồi nữa hay không ?

Trong khi đất nước đang chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, chào đón khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, Công ty TNHH Hồng Hưng là doanh nghiệp địa phương, được đầu tư dự án theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, đã được Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định cho phép và khẳng định đúng trình tự, đúng pháp luật, mà dự án bị dừng, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư ngay đến Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cũng không được biết rõ, thì lý do cản trở đó có chính đáng hay không? Phải chăng đây là việc làm có động cơ không rõ ràng và nó không những ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên mà còn là lòng tin của doanh nghiệp, lòng tin của người dân đối với Đảng, pháp luật và chính quyền, còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư hay không ?

Cửa hàng bán xe máy HONDA đã hết hạn hợp đồng sử dụng đất gần hai năm nay, không chịu di dời theo quy định, vẫn kinh doanh, gây cản trở cho dự án. Thì cửa hàng này có phải đã và đang kinh doanh trái phép hay không? có vi phạm quy định của pháp luật hay không ? Tại sao không bị cưỡng chế giải tỏa?

Bình luận bài viết